מערכות שעות

צביה

שעות י'1 י'2 יא1 יא2 י"ב
יום

א'

1 9:00-9:30 אמונה אמונה אמונה אמונה תלמוד
2 9:30-10:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:20-12:00 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
5 12:05-12:45 חינוך לקדושה הלכה מחשבת ישראל תנ"ך תלמוד
13:30 מנחה מנחה מנחה   מנחה
6 13:45-14:30 מתמטיקה חנ"ג/מגמת חנ"ג/תנ"ך הכנה לבגרות
7 14:40-15:25 חנ"ג יחידת מדעים הכנה לבגרות/מגמת חנ"ג אנגלית
8 15:35-16:20 ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה תנ"ך/מגמת חנ"ג/לשון והבעה אנגלית
9 16:20-17:05 ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה תנ"ך/מגמת חנ"ג/לשון והבעה אנגלית
10 17:15-18:00 אנגלית ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה הלכה
11 18:00-18:45 אנגלית פיזיקה חנ"ג/פיזיקה מתמטיקה
יום

ב'

1 9:00-9:30 אמונה אמונה אמונה אמונה אמונה
2 9:30-10:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:20-12:00 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
5 12:05-12:45 תנ"ך/מגמת חנ"ג/חינוך לקדושה הלכה מחשבת ישראל ספרות
13:30 מנחה מנחה מנחה   מנחה
6 13:45-14:30 ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה לשון והבעה מחשבת ישראל תנ"ך
7 14:40-15:25 היסטוריה לשון והבעה ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה חנ"ג
8 15:35-16:20 היסטוריה תנ"ך ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה מחשבת ישראל
9 16:20-17:05 אנגלית מתמטיקה אזרחות
10 17:15-18:00 לשון והבעה יחידת מדעים חנ"ג היסטוריה מתמטיקה
11 18:00-18:45 סדר ערב סדר ערב סדר ערב סדר ערב סדר ערב
יום

ג'

1 8:45-9:30 תנ"ך תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
2 9:30-10:15 תנ"ך לשון והבעה חינוך לקדושה לב לדעת תלמוד
3 10:30-11:15 יחידת מדעים לשון והבעה תלמוד תנ"ך לב לדעת
4 11:15-12:00 ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה היסטוריה תלמוד ספרות
5 12:05-12:50 ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה היסטוריה חנ"ג ספרות
13:30 מנחה מנחה מנחה   מנחה
6 13:45-14:30 מתמטיקה ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה תנ"ך
7 14:30-15:15 מתמטיקה ביולוגיה/לימודי א"י/פיזיקה תנ"ך
8 15:30-16:15 מגמת חנ"ג מגמת מחשבים
9 16:15-17:00 מגמת חנ"ג מגמת מחשבים
10 17:15-18:00 מגמת חנ"ג מגמת מחשבים
11 18:00-18:45 מגמת חנ"ג
יום

ד'

1 9:00-9:30 אמונה אמונה אמונה אמונה אמונה
2 9:30-10:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:20-12:00 תלמוד תלמוד תלמוד תנ"ך תלמוד
5 12:05-12:45 תלמוד הלכה תנ"ך הלכה תלמוד
13:30 מנחה מנחה מנחה   מנחה
6 13:45-14:30 הלכה חנ"ג תנ"ך לשון והבעה חינוך לקדושה
7 14:40-15:25 חנ"ג תנ"ך אנגלית מתמטיקה
8 15:35-16:20 מחשבת ישראל/מגמת מחשבים/תנ"ך אנגלית הלכה
9 16:20-17:05 חינוך תעבורתי/מגמת מחשבים/טק"י מתמטיקה אנגלית
10 17:15-18:00 חינוך תעבורתי/מגמת מחשבים/טק"י מתמטיקה אנגלית
11 18:00-18:45 סדר ערב סדר ערב מגמת מחשבים סדר ערב
12 18:45-19:30 מגמת מחשבים
יום

ה'

1 9:00-9:30 אמונה אמונה אמונה אמונה אמונה
2 9:30-10:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:20-12:00 תלמוד תלמוד לב לדעת תלמוד תלמוד
5 12:05-12:45 הלכה מחשבת ישראל היסטוריה חינוך לקדושה תנ"ך
13:30 מנחה מנחה מנחה   מנחה
6 13:45-14:30 מתמטיקה סדר צהריים צידה לדרך
7 14:40-15:25 מתמטיקה אנגלית אזרחות
8 15:35-16:20 יחידת מדעים חנ"ג מתמטיקה אזרחות
9 16:20-17:05 יחידת מדעים היסטוריה מתמטיקה חנ"ג
10 17:15-18:00 לשון והבעה היסטוריה אנגלית מתמטיקה
11 18:00-18:45 לשון והבעה יחידת מדעים אנגלית
יום

ו'

1-2 8:45-10:15 אנגלית/מחשבים לשון והבעה/מגמת חנ"ג/היסטוריה מחשבת ישראל
3 10:30-11:15 אנגלית/מחשבים לשון והבעה/מגמת חנ"ג/היסטוריה מחשבת ישראל
4 11:15-12:00 מגמת מחשבים מגמת חנ"ג

שעות ז'1 ז'2 ח'1 ח'2 ט'1 ט'2
יום

א'

1 8:45-9:30 משנה משנה משנה משנה תלמוד תלמוד
2 9:30-10:15 משנה משנה משנה משנה תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:30-12:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד משנה משנה
5 12:45-13:30 מדע וטכנולוגיה הלכה חנ"ג היסטוריה אנגלית
13:30 מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה
6 13:45-14:30 מדע וטכנולוגיה נביא נביא כישורי חיים אנגלית
7 14:40-15:25 מתמטיקה כישורי חיים מדע וטכנולוגיה פיזיקה עמ"ט הלכה/פיזיקה עמ"ט
8 15:35-16:20 מתמטיקה נביא מדע וטכנולוגיה לב לדעת/פיזיקה עמ"ט/כישורי חיים
9 16:20-17:05 מתמטיקה
10 17:15-18:00 מתמטיקה
יום

ב'

1 8:45-9:30 משנה משנה משנה משנה תלמוד תלמוד
2 9:30-10:15 משנה משנה משנה משנה תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד/מתמ' עמ"ט/תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:30-12:15 תורה/מתמ' עמ"ט/נביא תלמוד תלמוד משנה משנה
5 12:45-13:30 אנגלית מתמטיקה של"ח לשון והבעה
13:30 מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה
6 13:45-14:30 אנגלית מתמטיקה לשון והבעה חנ"ג
7 14:40-15:25 מתמטיקה אנגלית לשון והבעה פרטני/תגבור
8 15:35-16:20 לשון והבעה חנ"ג אנגלית מתמטיקה
9 16:20-17:05 מתמטיקה
10 17:15-18:00 סדר ערב סדר ערב
יום

ג'

1 8:45-9:30 מתמטיקה לשון והבעה של"ח מדע וטכנולוגיה היסטוריה
2 9:30-10:15 מתמטיקה לשון והבעה חנ"ג מדע וטכנולוגיה של"ח
3 10:30-11:15 חנ"ג/פיזיקה עמ"ט/נביא של"ח לשון והבעה היסטוריה נביא
4 11:30-12:15 נביא/פיזיקה עמ"ט/חנ"ג לשון והבעה לשון והבעה היסטוריה נביא
5 12:45-13:30 לשון והבעה היסטוריה מתמטיקה נביא לב לדעת
13:30 מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה
6 13:45-14:30 לשון והבעה היסטוריה חנ"ג/מתמ' עמ"ט נביא היסטוריה
7 14:30-15:15 היסטוריה לשון והבעה מתמ' עמ"ט
יום

ד'

1 8:45-9:30 תלמוד תלמוד משנה משנה תלמוד תלמוד
2 9:30-10:15 תלמוד תלמוד משנה משנה תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 הלכה מדע וטכנולוגיה תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד
4 11:30-12:15 הלכה מדע וטכנולוגיה תלמוד תלמוד משנה/מחשבים עמ"ט/משנה
5 12:45-13:30 אנגלית מתמטיקה חנ"ג/מחשבים עמ"ט/לשון והבעה
13:30 מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה
6 13:45-14:30 אנגלית מתמטיקה תורה לשון והבעה
7 14:40-15:25 כישורי חיים/מחשבים עמ"ט/הלכה מדע וטכנולוגיה היסטוריה מתמטיקה
8 15:35-16:20 הלכה/מחשבים עמ"ט/כישורי חיים מדע וטכנולוגיה לשון והבעה אמונה חנ"ג
9 16:20-17:05 מתמטיקה עמ"ט
10 17:15-18:00 מתמטיקה עמ"ט
יום

ה'

1 8:45-9:30 משנה משנה תורה הלכה תלמוד תלמוד
2 9:30-10:15 משנה משנה תורה הלכה תלמוד תלמוד
3 10:30-11:15 תלמוד תלמוד הלכה/פיזיקה עמ"ט/תורה תלמוד תלמוד
4 11:30-12:15 תלמוד תלמוד הלכה/פיזיקה עמ"ט/תורה משנה משנה
5 12:45-13:30 תורה מדע וטכנולוגיה אנגלית תורה הלכה
13:30 מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה מנחה
6 13:45-14:30 חנ"ג מדע וטכנולוגיה אנגלית לשון והבעה מדע וטכנולוגיה
7 14:40-15:25 מדע וטכנולוגיה לשון והבעה היסטוריה/מחשבים עמ"ט/נביא חנ"ג מדע וטכנולוגיה
8 15:35-16:20 מדע וטכנולוגיה לשון והבעה היסטוריה/מחשבים עמ"ט/נביא אנגלית
9 16:20-17:05 אנגלית
יום

ו'

1 8:30-9:15 תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד/מדעים עמ"ט/תלמוד
2 9:15-10:00 חינוך לקדושה חינוך לקדושה תלמוד תלמוד חינוך לקד'/מדעים עמ"ט/ חינוך לקד'
3 10:15-11:00 נביא תורה נביא/מדעים עמ"ט/נביא הלכה תורה
4 11:00-11:45 נביא תורה חינוך לקדושה/מדעים עמ"ט/חינוך לקדושה הלכה תורה

הצטרפו אלינו למשפחת צביה

למערכת הרישום לשנת התשפ״א

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
X