תורה לשמה

אנחנו בישיבה מאמינים שבניין האישיות בקודש צריך להיות בראש המפעל החינוכי שלנו.
לצורך כך יש בישיבה תוכניות רבות חלקם רשות וחלקם חובה של הוספת תורה וחיבור בקודש פנימה.

תורה בעוצמה

תלמידי החטיבה פתחו במבצע שמטרתו למנף את תקופת הלימוד המשמעותית של תחילת החורף, ולהמשיך את האורות הגדולים שקיבלנו במהלך חודש תשרי לשאר השנה.
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

תוכנית בית המדרש

לימוד התורה הוא לב הישיבה. 
בתכנית בית המדרש משתתפים תלמידים שליבם חפץ להרבות בלימוד התורה, בכמות ובאיכות. 
התלמידים לומדים מסכת מכות בלימוד עצמי, ובהנחיית רבני בית המדרש.

חבורות לימוד לפני התפילה

לפני ואחרי תפילת מנחה מתקבצים התלמידים ללימוד בחבורות שונות עם צוות הרמי"ם. בין השאר לומדים החבורות מסכת קידושין ותענית, לימוד בהלכה, לימוד בענייני תפילה ועוד.

הוי רץ למשנה

המשנה היא מעיין חיינו 
אך לעיתים אנו מאריכים בלימוד המקרא והגמרא. פתחנו במבצע בו התלמידים לומדים כשלוש משניות ביום ואמורים לסיים את כל סדר זרעים עד סוף השנה.
בכל שבועיים מתקיים מבחן נושא פרסים, אך עיקר השכר הוא הזכות ללמוד ולסיים את סדר זרעים. 
אנו מודים לרב הפטקה ולמשפחתו על תרומתם הגדולה לעילוי נשמת הוריהם. 

הסוגיה היומית

יחד עם הרב גולן לומדת חבורה של תלמידים שזוכים להקיף את סוגיות, סוגיה אחת ביום, בעזרת ביאורים מאירי עיניים

הרמבם היומי

בישיבה מתקיים בכל יום שיעור ברמב"ם היומי בזמן הפסקת הצהריים. בשבועות האחרונים התחלנו ללמוד את ספר זרעים וללימוד הצטרפו תלמידים רבים מהחטיבה. התלמידים המתמידים זוכים להקיף את כל התורה כולה וגם בפרסי עידוד מטעם ארגון הרמב"ם היומי והחמ"ד.
נגישות